Asysta finansowa dla firmy

Posted by

Sprawa ze ściągalnością należności, powiązanych z odłożeniem terminu zapłaty, przyczynia wiele kłopotów dla przedsiębiorców. Przedłużający się okres opłaty należności przez klientów zdoła zachwiać płynnością pieniężną przedsiębiorstwa oraz prowadzić nawet do upadku.

Wyjściem z tegoż kłopotu bywa faktor należności, który polega na odsprzedaniu obecnych wierzytelności kontrahenta kolejnemu podmiotowi nazywanemu faktorem. Jednostka ta opłaca w ten sposób faktury kontrahenta a także świadczy względem niego dodatkowe prace. Przez to przedsiębiorca sprzedający należności partnera (faktoranta) rychlej dostaje środki pieniężne wynikające z podpisanej transakcji sprzedaży. Faktoring wypłaca albowiem określoną porcję wierzytelności, która wynosić Być może choćby 90%. Przedpłata ta jest płacona klientowi po zaaprobowaniu zlecenia. Faktor natomiast podejmuje kolejne funkcje kierujące do otrzymania całej zapłaty od faktoranta. Jeżeli uda się otrzymać całą należność, to petent odbiera drugą część należnej mu kwoty, a pozostałą otrzymuje faktor, który dolicza dla siebie również odsetki za czekanie i stosowną prowizję za wykonane usługi.

Wyróżnić da się dwa kluczowe rodzaje faktoringu. Jedną z nich jest faktor pełny, który skupia się na przejęciu przez faktora ryzyka bankructwa kontrahenta klienta. Przed zatwierdzeniem umowy faktor wcześniej potwierdza wypłacalność podmiotu będącego dłużnikiem. Niepełny faktoring ma miejsce w momencie, gdy faktor nie przejmuje niebezpieczeństwa powiązanego z wypłacalnością dłużnika. Jeśli faktor nie odbierze wierzytelności, to klient zwraca mu zdobytą pierwej zaliczkę. Taka odmiana kooperacji przypomina bardziej formę kredytu – w razie bankructwa interesanta wypłata jest zmuszona zostać zwrócona. Faktor w takiej sytuacji akceptuje właściwą specyfikacją brak możliwości odebrania długu.