Przemysł a także badania z nim związane

Posted by

Robot inspekcyjny to urządzenie zdalnie sterowane które jest przeznaczone do wizytacji przewodów wentylacyjnych. W fachowy sposób dozoruje układy wentylacyjne zarówno podczas rutynowej kontroli jak i nagłego zdarzenia, a także w czasie podglądu procesu czyszczenia. Robot inspekcyjny zapewnia szansę realizowania wizytacji kanałów nie tylko leżących w poziomie ale też pionowych. Robot inspekcyjny cechuje się szczególnie tym, że ma bardzo odporną strukturę pojazdu, posuwa się bez najmniejszego problemu nawet w kanałach, w których stoi znaczna liczba modułów na przykład śruby czy wkręty. Odpowiednio dobrana nie jedynie waga robota inspekcyjnego, ale i jego układ zdalnego sterowania pozwala na pokonywanie dosyć sporych odległości.

badania ndt

Wspominając o badaniach nieniszczących chodzi przede wszystkim o badania nieniszczące. Zapewniają one możliwość zweryfikowania rzeczowego stanu istniejącej struktury. Oprócz tego pozwalają na realizowanie prognoz które dotyczą w istotnej dawce odporności, jakości, oceny wykonania, użytkowania w pewny sposób. Na dodatek zapewnia szansę określenia parametrów , a w tym samym czasie nadzwyczaj drobiazgowego opisu fizycznego określonego materiału. Aktualne badania stosują różnorodne metody. Aczkolwiek metody te w żaden sposób nie oddziaływają ani na zdolności wytrzymałościowe ani zdolności eksploatacyjne. badania ndt pozwalają na ujawnienie, a także umiejscowienie i sklasyfikowanie własności oraz rozpiętości nieciągłości. Poza tym dają możliwość ustalenia postaci a także parametrów konstrukcji. Badania NDT pozwalają na określanie grubości konstrukcji albo też jej warstwy ochronnej.

robot inspekcyjny

Grubościomierz ultradźwiękowy z angielskiego ultrasonic thickness gauge – to nic innego jak zegarowy czy też elektroniczny sprzęt zaprojektowany do pomiaru. Jego kluczowym zadaniem jest realizowanie badania grubości materiałów. Ta analiza odbywa się przy pomocy fal ultradźwiękowych. Obecne urządzenia są w stanie zrealizować test prędkości dotyczący rozchodzenia się podłużnej fali ultradźwiękowej w ustalonym materiale.